سوالات فروشگاه پارس پارک

ایا قبل از خرید محصول حتما باید در سایت عضو بشوم؟

بله . باید در سایت عضو شده و مشخصات ادرس و تلفن خود را نیز بدرستی در سایت وارد نمایید .

ایا بعد از خرید محصول و پرداخت وجه میتونم خریدم رو کنسل بکنم ؟

در اینمورد باید دید محصول شما ارسال شده یا خیر . در اینمورد با تلفن های این مرکز تماس خاصل نمایید .

بعد خرید محصول برای من بسته بندی شده ارسال میشود؟

بله . محصول بسته بندی شده ارسال خواهد شد .